Sara Lan

Hà Nội
Tham gia 20 Tháng Mười Hai, 2017

Số di động
0076172567976667905543923683633313435980373840

Địa chỉ
Hoàng Mai, Hà Nội

Thu phát Radio vintage nguyên bản Đức – 1957 Nordmende Traviata 1957, hoạt động tốt, thu sóng FM/AM.

Chưa có bình luận

Thêm bình luận