Số di động
08489818 370503807904026 13350326253213937449

Địa chỉ
162 Hao Nam, Hanoi

Tiền giấy 500đ 1972 đỏ, có hình hổ Nhâm Dần 2022, giá trị sưu tầm hoặc dùng lì xì mừng tuổi năm mới sẽ thật đặc biệt đối với người nhận. Có thể lựa chọn cả số series đẹp nếu muốn, số lượng rất nhiều tiền giấy 500đ.

Chưa có bình luận

Thêm bình luận