Số di động
02688858135110 371053992952 2036233360943563729

Địa chỉ
162 Hao Nam, Hanoi

Tiền giấy 10k đỏ, giá trị sưu tầm hoặc dùng lì xì mừng tuổi năm mới sẽ thật đặc biệt đối với người nhận. Có thể lựa chọn cả số series đẹp nếu muốn, số lượng rất nhiều tiền giấy 10000đ.

Chưa có bình luận

Thêm bình luận