Đồ cũ mới nhất trong Tết 2022 (Nhâm Dần)

Tiền xu hình hổ mạ bạc 2022 Nhâm Dần

Hà Nội đ80,000

Tiền xu mạ bạc hình hổ Nhâm Dần 2022, giá trị sưu tầm hoặc dùng lì xì mừng tuổi năm

Tiền xu hình hổ mạ vàng 2022 Nhâm Dần

Hà Nội đ100,000

Tiền xu mạ vàng hình hổ Nhâm Dần 2022, giá trị sưu tầm hoặc dùng lì xì mừng tuổi năm

Tiền cổ 500đ 1972 có hình hổ (Nhâm Dần 2022)

Hà Nội đ150,000

Tiền giấy 500đ 1972 đỏ, có hình hổ Nhâm Dần 2022, giá trị sưu tầm hoặc dùng lì xì mừng

Tiền giấy 10k (10,000đ) – Tiền mừng tuổi may mắn

Hà Nội đ90,000

Tiền giấy 10k đỏ, giá trị sưu tầm hoặc dùng lì xì mừng tuổi năm mới sẽ thật đặc biệt